Възстановяване на разходи по Директивата за тютюневите изделия

British American Tobacco /BAT/, Imperial Brands /IB/, Japan Tobacco /JTI/ и Philip Morris International /PMI/, във връзка с изпълнението на Директива 2014/ 40/ ЕС избраха независима консултантска компания, в лицето на SGS, която да извърши проучване на пазара и да определи подходящите компании, които да доставят хардуерни и софтуерни решения за икономическите оператори.

Нуждата от това проучване е продиктувана от ангажираността на посочените по- горе четири фирми, да възстановят на производителите и дистрибуторите си направените разходи.

Резултатите от проучването нямат задължителен характер.

Те определят референтната/ референтните стойности на хардуера и софтуера, въз основа на които ще се покриват направените разходи.

 

Ето и официалното изявление на фирма SGS:   

Съзнавайки задължението си по силата на член 15, параграф 7 от Директивата за тютюневите изделия да предоставят на икономическите оператори  необходимото оборудване за четене и предаване на данните в съхраняващата система, British American Tobacco (BAT), Imperial Brands (IB), Japan Tobacco International (JTI) и Филип Морис Интернешънъл (PMI) ангажираха услугите на независима консултантска компания (консултант) да извърши проучване на пазара и да определи кои компании могат да бъдат подходящ доставчик на хардуерни и софтуерни решения за икономическите оператори. Докато консултантът проучи няколко компании и получи отговорите им, само две компании- Honeywell и Inexto- предоставиха детайли по техните предложения и декларираха, че отговарят на изискванията на ДТИ и Актоветe за изпълнение, издадени от Европейската комисия.

Следвайки пазарният анализ, участващите производители определят референтните разходи на база на офертата предоставена от Honeywell. В съответствие с това, участващите производители ще възстановяват разходите на икономическите оператори до размера на сумата, изчислен в портала, въз основа на предложението на Honeywell.

Прилагаме връзка към предложението на Honeywell:

https://tpd.movilizer.com/

В допълнение включваме и връзка към офертата на Inexto: https://tpd.inextend.com/

Моля, имайте предвид, че горепосоченото не представлява изчерпателен списък на наличните доставчици или оборудване и се основава само на доставчиците, които са отговорили на консултанта към 19.10.18.

Ние напомняме на икономическите оператори, че са свободни да избират всеки доставчик или оборудване. Въпреки това, само референтните разходи ще бъдат използвани за изчисляване на тяхното възстановяване

SGS няма да отпуска допълнителни суми.

Линк към оригиналната публикация на сайта на SGS: https://ontrack.sgs.com/bg-BG/news/newstechnicalspecifications/list-of-potential-suppliers.pdf

Възможните мобилни компютри и ръчен скенер на Honeywell във връзка с изпълнението на Директивата са:


   Honeywell Dolphin CT60 – повече за него прочетете ТУК

  
    Honeywell Dolphin CT40 – повече за него може да прочетете ТУК


     Honeywell ScanPal EDA51 – повече за него може да прочетете ТУК


    Ръчен скенер Xenon 1902gHD – повече за него може да прочетете ТУК