Задължения произтичащи от Директивата за Тютюневите Изделия

Директивата за тютюневите изделия - 2014/ 40/ ЕС от 03 Април 2014 година, предопределя редица задължения за всеки участник във веригата от производството до доставката на стоката на първият магазин/ пункт за продажба на дребно. Задълженията на всеки икономически оператор са различни, но необходимостта от наличие на подходящ софтуер и хардуер за изпращане на информация за движението на всеки уникален номер към европейският сървър остава. 

Докато необходимостта от печатане на DOT Code да е валидна само за производителите, то валидирането на същият този код е за всеки един по веригата. Дори тезе, които доставят на по- големи опаковки, при които DOT Code липсва, могат да се сблъскат с връщане на отделни стоки/ кутии по различни причини, и тогава ще са принудени да отпишат тези номера от сървъра.