Необходими мерки за изпълнение на изискванията на Директивата за Тютюневите Изделия - ДТИ

В поредица от новини, Булнекс ще се опита да Ви запознае с новите изисквания и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с Директива 2014/ 40/ ЕС от 03 Април 2014 година касаеща тютюневата индустрия.

Защитни елементи

Основната цел на приетата директива е да се прекъсне вноса и производството на фалшиви тютюневи изделия в рамките на Европейският съюз.

За постигането на тези цели, тютюневите изделия трябва да бъдат маркирани със защитни елементи, които да позволяват на контролните органи да проверяват тяхната автентичност и същевременно ще служат за проследяване на стоката от производството до крайният потребител.

Видимата част от защитните елементи са 2D символи, които според приетите допълнения към Директива 2014/ 40/ ЕС могат да бъдат: DOT Code, Data Matrix, QR Code, принтирани на всеки индивидуален продукт. В този код се кодира уникален сериен номер, идентификатор за местоположение, дата и време. Ето един пример:


Избор на 2D символ

Изискването на Директива 2014/ 40/ ЕС е всяка кутия, пакет, стек, кашон, палет да бъдат снабдени с един от трите допустими 2D символа. Докато при по- големите опаковки като кашон, стек, изборът не е от голямо значение, то при кутията е много важно да няма забавяне на процеса в производството при принтирането на съответния символ. Тютюневата индустрия избра DOT Code като 2D символа, който да бъде отпечатван на кутиите за цигари и пакетите за тютюн за свиване на цигари, защото позволява най- голяма бързина при принтиране, както и вариативност при местоположението му на кутията. Докато останалите 2D символи трябва да са в строга квадратна или правоъгълна форма, DOT Code позволява да се избяга от шаблона.

Избор на хардуер за декодиране на DOT Code, Data Matrix, QR Code

DOT Code, както може да се убедите от снимката е доста по различен от останалите 2D баркодове, което налага появата на нови сканиращи механизми.

Honeywell предлага четири устройства на пазара в момента:

·         СТ60

·         СТ40

·         EDA51

·         Xenon1902g HD