Printer FP03

FP03 е предназначен за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет. Новият изключително компактен дизайн, Автоматичния резач (опция) и Електронната Контролна Лента с възможност за отчитане на ЕКЛ към компютър, го правят подходящ за всякакъв тип приложения и възможност за контрол от разстояние. Увеличен е размера на департаментите за по-гъвкава работа с доверители. Високата скорост на печат, в комбинация с лесния за ползване “drop in” механизъм за зареждане на хартията, помага да се намали времето за обслужване на клиента. При избор на устройство с голям капацитет на Електронната Контролна Лента (над 500 бележки) и ползването на ролки хартия с голям диаметър се осигурява непрекъсната работа дори при високи натоварвания. Съoбразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18 / 13.12.2006г.