Würth Austria подобрява качеството на събирането на поръчки с Honeywell Voice

Würth Austria е част от Würth Group, глобален лидер в търговията с монтажни и закрепващи материали за професионална употреба. С над 125 000 продукта в портфолиото си, вариращи от винтове, инструменти, химикали и предпазно оборудване, Würth Austria имаше нужда от по-ефективен и точен начин за събиране на поръчки от своя склад. След внедряването на Honeywell Voice, те се възползваха от увеличаване на производителността при събирането на поръчки с 15%, намаляване на процента на грешки при събиране и елиминиране на необходимостта от хартиени списъци за събиране на поръчки.

Повече информация може да намерите на следния адрес: Würth Austria