Poundland U.K. използват скенери Orbit 7190g

Водещият дискаунтер за Европа "Poundland and Dealz", е един от големите потребители на 2D баркод скенери Orbit 7190g, използвани предимно на касовите зони. Закупени са повече от 5000 броя устройства за нуждите на над 800 магазина. Поради нарастналият брой клиенти на веригата магазини, както и броя на закупените от тях стоки, критериите за избор са били: бързина на сканиране, модерен външен вид, пълно покритие на сервизната гаранция. "Poundland" е позициониран не само в Англия, но и в Ирландия, и Испания. Възможността за бърза и лека интеграция на скенера към различните системни изисквания, също е бил от изключително важно значение за избора на Orbit 7190g.