Operational Intelligence

Една платформа за наблюдение на всичките Ви IT активи

Много мобилни устройства не отговарят на очакванията или се поддържат неправилно, което се отразява на производителността и рентабилността на бизнеса.
Operational intelligence е централизирана, облачно- базирана платформа за управление на цялостния жизнен цикъл, оперативната видимост и анализ на ефективността на IT активи, хора и задачи. С проектирани хардуерни сензори, вградени в продуктите на Honeywell, непрекъснато се извличат данни за производителността, които периодично се изпращат в облака за анализ. Платформата осигурява интуитивен потребителски интерфейс към показателите за ефективност на вашите ИТ активи и предоставя полезна информация, която обикновено се пропуска при вземане на решения за управление на активи или мобилни устройства. В Honeywell вярваме в силата на интелигентността и дизайнерските решения, за да ви дадем повече.