Булнекс АД е квалифицирана в извършване на ремонтна и сервизна дейност на електронни и касови апарати с фискална памет.
Фирмата притежава квалифициран персонал, чрез който осигурява бърза реакция при всеки възникнал проблем. Основни принципи при сътрудничеството ни с Булнекс АД са коректност, професионализъм и колегиалност, което я определя като наш основен партньор за доставка и сервиз на хардуер.  • Клиент: ТВ ФАНТАСТИКО
visit website