Като официален представител на фирма Thales e-Transactions, Булнекс АД извършва за нашата фирма доставка на цялото оборудване, свързано с четене на Транскарт карти, инсталации, обслужване и сервиз на всички терминали. Дейността на фирмите ни се характеризира с добра организация между екипите от двете страни и със спазване на поетите срокове и ангажименти.
Показаните резултати са предпоставка, фирма Булнекс АД да бъде желан партньор и за бъдещи проекти.
  • Клиент: ТРАНСКАРТ АД
visit website