В края на 2014 година Bulnex успешно внедри ръчни терминали Интермек CN51 за отчитане консумацията на електроенергия. Като оторизиран сервиз на Интермек, Bulnex осигурява поддръжката на устройствата след внедряване на решението.

ЧЕЗ е едно от трите електроразпределителни дружества в България. В края на 2014 година Bulnex успешно внедри ръчни терминали Интермек CN51 за отчитане консумацията на електроенергия. Като оторизиран сервиз на Интермек, Bulnex осигурява поддръжката на устройствата след внедряване на решението.  • Клиент: ЧЕЗ България
visit website