През 2013 г. Bulnex AD успешно имплементира ръчни терминали Интермек CN70 за отчитане консумацията на електроенергия от електромерите.

Енерго Про е  един от трите доставчика на електроенергия в България и най-голямата частна електроразпределителна компания. През 2013 г. Bulnex AD успешно имплементира ръчни терминали Интермек CN70 за отчитане консумацията на електроенергия от електромерите. Като изключителен представител на Интермек, Bulnex осигурява гаранционното и извънгаранционното обслужване на устройствата.

  • Клиент: Енерго Про
visit website