Булнекс достави информационни терминали, тип киоск, за поделенията на НАП в 28 града в България. Инсталацията, поддръжката, обучението, гаранционната и извънгаранционната поддръжка, както и редовната профилактиката на инсталираните устройства също са задача на Булнекс АД. Call центърът, който е без почивен ден, спомага за  навременната връзка между НАП и Булнекс АД при възникнала необходимост.

Фирма Сис Технология, разработи, достави и поддържа софтуера за информационните терминали.


Булнекс изпълни проект на Националната агенция по приходите за доставка  и поддържа на информационни киоски в поделенията на НАП в страната. Колегите ни от Сис Технология разработиха софтуера за информационните терминали.

  • Клиент: НАП
visit website