За Петрол АД, Булнекс АД е изпълнил проекти по доставка и инсталация по ПОС терминали и ЛОТО терминали.
Булнекс АД притежава високо квалифициран и опитен персонал и изградена мрежа от сервизни бази в цялата страна. Това позволява на фирмата да извършва качествено обучение и консултации на IT специалистите на Петрол АД и да удовлетвори изискванията ни за бърз ремонт на хардуера.
Съвместната ни дейност се характеризира със спазване на поетите срокове и ангажименти и добра синергия между екипите на двете фирми.


For Petrol AD, Bulnex AD has fulfilled projects of delivery and installation of POS terminals and LOTTO terminals.
  • Клиент: ПЕТРОЛ АД
visit website